• Hva er samfunnssikkerhet? 

      Wetteland, Kathrine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Bakgrunn: Begrepet samfunnssikkerhet oppsto i politisk sammenheng da den først ble presentert i stortingsmelding nr 17. I senere tid har begrepet vist seg å fremstå som tvetydig og vanskelig å definere. Det er med dette ...