Show simple item record

dc.contributor.authorSelmer-Anderssen, Stig A.
dc.date.accessioned2009-01-09T08:50:11Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184366
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractOppgaven tar utgangspunkt i organisasjonspraktikernes og –teoretikernes erkjennelse av at endring må stå som helt grunnleggende i organisatorisk teori og praksis, og viser hvordan dette er forsøkt gjort i organisasjonsteorien – men at en rekke sentrale organisasjonsteoretikere ikke er tilfreds med resultatet. Det vises til hvordan en alternativ metafysisk posisjon kan være et utgangspunkt som er fundamentalt forskjellig fra det som brukes i dagens dominerende perspektiver, og at et slikt fundament finnes gjennom utviklingen i prosessfilosofiene de siste hundre årene. Men det har samtidig vist seg at det mentale spranget over i prosesstenkingen er meget krevende, for filosofer såvel som for organisasjonsteoretikere. Oppgaven foreslår så at et organisasjonsperspektiv kan utvikles på bakgrunn av det prosessfilosofiske rhizom-konseptet. Utviklingen tar utgangspunkt dels i hvordan dette konseptet allerede er benyttet i organisasjonslitteraturen, dels i den aktuelle prosessfilosofiske litteraturen. Oppgavens mål er å undersøke om et slikt perspektiv a) i det hele tatt kan utvikles, og b) om dette perspektivet i så fall skulle kunne ha berettigelse eller nytteverdi, gitt det mangfold av organisasjonsperspektiver som allerede foreligger. Det første spørsmålet behandles først gjennom teori, men med tillegg av empiri for å fullføre argumentasjonen. Det andre spørsmålet behandles i det vesentlige gjennom empiri og analyse av denne. Endelig skisseres det hvilke implikasjoner et slikt perspektiv har i teori (med tanke på ytterligere undersøkelser) og praksis (med tanke på ytterligere operasjonalisering, formidling og bruk). Oppgavens konklusjon er at det rhizomatiske perspektiv ser ut til å kunne fungere som et organisasjonsperspektiv, og at dette perspektivet har visse egenskaper som ikke lett finnes i de dominerende perspektivene, men som allikevel kan se ut til å ha nytteverdi. Det at dette perspektivet finnes, vil ikke på noen måte være tilstrekkelig til at prosess og bevegelse blir bedre forstått i praktisk arbeid i og med organsisasjoner. Men om funnene formidles, vil de muligens kunne ha en viss innvirkning. Denne muligheten vil vokse dersom funnene støttes av videre forskning og undersøkelser. Når litteratursitater gis på et annet språk enn den refererte tekst, er dette egen oversettelse.en
dc.format.extent623152 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008en
dc.subjectprosessfilosofien
dc.subjectrhizomen
dc.subjectorganisasjonen
dc.subjectorganisasjonsteorien
dc.subjectGilles Deleuzeen
dc.subjectFelix Guattarien
dc.subjectWilliam Jamesen
dc.subjectHenri Bergsonen
dc.subjectAlfred North Whiteheaden
dc.subjectendringsledelse
dc.title«Den rhizomatiske organisasjon» : et perspektiv på det bevegelige i organisasjonenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record