Show simple item record

dc.contributor.authorFiskå, Elisabeth Stornes
dc.date.accessioned2008-11-17T08:07:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184394
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractSkal vi tro internasjonale undersøkelser er samarbeid mellom industri og utdannings- og forskningsinstitusjoner en forutsetning for innovasjon og økonomisk vekst for virksomheter som ønsker å konkurrere i et globalt konkurransemarked. Denne studien ser nærmere på dette. Studien inngår i forskningsprosjektet ”Firm-Hei interaction on the process of innovation” som utføres av IRIS (International Research Institute of Stavanger) Studiens forskningsspørsmål er: 1. Hvordan foregår samarbeid om innovasjon? Her belyses omfang av ulike typer innovasjonsaktiviteter, eksterne informasjonskilder til innovasjon, hvem bedriftene samarbeider med, hvor samarbeidspartnerne er lokalisert og typer omfang av interaksjon med utdannings- og forskningsinstitutter. 2. Hvorfor samarbeider bedriftene med utdannings- og forskningsinstitutter i forbindelse med innovasjonsprosesser? Dette knyttes til motivasjonen for samarbeid og innbefatter; hvorfor interaksjonsformer anses som viktige, viktighet knyttet til ulike typer eksterne linker med utdannings- og forskningsinstitutter i forbindelse med innovasjon i bedriften, hva bedriftene samarbeider med utdannings- og forskningsinstitusjoner om og hva som er viktig ved valg av samarbeidspartnere fra utdannings- og forskningssektoren. 3. Hvilke barrierer hindrer et samarbeid? Både kvalitativ- og kvantitativ metode er benyttet i studien. Den kvalitative undersøkelsen er brukt som forberedelse til kvantitativ undersøkelse. Studien bygger på data fra 13 dybdeintervju (innhentet av forsker ved IRIS) og 25 strukturerte telefonintervju. Studien bygger på teorier knyttet til industriell infrastruktur og teknologisk innovasjon, interorganisatorisk samarbeid og organisasjonslæring i forbindelse med inter-organisatorisk samarbeid. Nedenfor følger en kort oppsummering av resultatene fremkommet i studien strukturert i punkter med forskningsspørsmål, suksessfaktorer og konklusjon.en
dc.format.extent447700 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008en
dc.subjectendringsledelseen
dc.titleSamarbeid mellom bedrifter og utdannings- og forskningsinstitutt : et ubevisst potensial?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record