Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Ann Elene
dc.date.accessioned2009-10-08T07:54:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184436
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractBakgrunn: Arbeidsulykker medfører hvert år tap av menneskeliv og påfører lidelser for de som rammes. Samfunnsøkonomisk gir arbeidsulykker betydelige kostnader. Statistikker viser at bygg- og anleggsbransjen er en bransje med høy risiko for skader og uhell. Et særtrekk ved denne bransjen er at den har et stort ulykkespotensial, og små marginer skiller ”nesten uhell” fra alvorlige ulykker. Formål: Etter flere alvorlige ulykker så T. Stangeland Maskin AS seg nødt til å prioritere sikkerhet på en ny måte. Det var behov for økt fokus på sikkerhet og det å fremme sikker atferd blant de ansatte. Organisasjonskulturen ble kartlagt, og resultatet dannet grunnlag for en omfattende satsing på HMS, noe som ga grunnlag for følgende problemstilling: ”Hvilke HMS-tiltak har Stangeland satt i verk for å fremme sikker atferd, og hvordan påvirker disse tiltakene organisasjonen?” Metode: For å svare på problemstillingen er det valgt et forskningsdesign som hovedsaklig består av deltakende observasjon og 20 individuelle intervju. Annen informasjon i form av rapporter, analyser og interne dokumenter er også blitt brukt i innsamlingen av datamateriale. Resultat: Når det gjelder årsaker til ulykker i Stangeland, ser man at disse er en kombinasjon av organisasjonskulturen og ”usikker atferd”. Tiltak er derfor rettet mot å bygge en bedre sikkerhetskultur. Hovedinntrykket er at satsingen jevnt over er blitt positivt mottatt. De fleste mener at dette er viktig. Organisasjonen og de ansatte blir påvirket ved at man har utviklet klare retningslinjer og handlingsplan for HMS-arbeidet. I dette arbeidet møter man en del utfordringer; kultur og endring av holdninger er krevende prosesser. Felles praksis blant ledere i alle ledd, og god kommunikasjon er vanskelig å oppnå. Mellomledelsen er bindeleddet mellom toppledelsen og arbeiderne, det er derfor viktig at de også setter HMS på agendaen ute på anlegget. Mellomledelsen er også avgjørende for at formidling av all kommunikasjon mellom anlegg og kontor fungerer. I tillegg kan oppdragsgivere, mangel på kunnskap, individuell oppfattelse av risiko og økonomi være barrierer for måloppnåelse. Konklusjon: Fokus fra ledere på alle nivå og medvirkning fra de ansatte, vil være en forutsetning for å lykkes. HMS-fokuset må opprettholdes kontinuerlig og gode resultater bør derfor ikke bli en ”sovepute.”en
dc.format.extent4260590 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectarbeidsulykkeren
dc.subjectanleggsbransjenen
dc.subjectHMSen
dc.subjectrisikoen
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectsikkerhetskulturen
dc.subjectledelseen
dc.subjectlæringen
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titlePrioritering av HMS i T. Stangeland Maskin ASen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record