Show simple item record

dc.contributor.authorThorrud, Kristine
dc.date.accessioned2010-12-06T14:28:21Z
dc.date.available2010-12-06T14:28:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184526
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Forskning viser at norsk sokkel er verdensledende innen helikoptersikkerhet. Likevel frykter flere offshoreansatte ifølge media og undersøkelser helikopterturen til og fra plattformene i Nordsjøen. Flere ganger har det gjennom utspill i media blitt tatt opp og debattert om helikoptersikkerheten på norsk sokkel er god nok, og om de ansvarlige aktørene for helikoptertransporten tar sikkerhet på alvor. Formål: Det har vært lite fokus på driften hos helikopteroperatørene som hovedsakelig har ansvaret for helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel. En innsikt i en norsk helikopteroperatør er avgjørende for en vurdering av norsk helikoptersikkerhet. Studiens problemstilling er derfor: ”Hvilke sikkerhetsstyringsprinsipper praktiseres i helikopterbransjen og hvordan fungerer de i praksis i organisasjonen?”. Problemstillingen belyses gjennom teori om High Reliability Organizations (HRO), og med utgangspunkt i den største helikopteroperatøren på norsk sokkel, CHC Norway AS. Metode: For å svare på problemstillingen foretok vi 17 samtalebaserte individuelle intervjuer med nøkkelinformanter i CHC Norway AS. Sekundære kilder som rapporter og interne dokumenter er også blitt brukt i datainnsamlingen. Hovedfunn: Hovedinntrykket er at datafunn indikerer at helikopteroperatøren har fokus på og til en viss grad praktiserer alle sikkerhetsstyringsprinsippene i tråd med HRO-teori, men at flere prinsipper ikke fungerer godt nok i praksis i organisasjonen. Funn antyder at helikopteroperatøren har flere forbedringsområder, især når det gjelder kommunikasjon mellom ledelse og ansatte i organisasjonen. Data indikerer også at utfordringene som intervjuene avdekket er årsak til at flere prinsipper ikke fungerer like godt i praksis i bedriften. Konklusjoner: For å håndtere bedriftens utfordringer må det først og fremst tas tak i organisasjonens kjerne; ledelse og ansatte. Dersom CHC Norway AS håndterer utfordringene som avdekket i studien, vil det få positive konsekvenser for praktiseringen av sikkerhetsstyringsprinsippene i organisasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectsikkerhetsstyringsprinsipperen_US
dc.subjecthøyt pålitelig organisasjonen_US
dc.subjectanalysemodellen_US
dc.subjecthelikopteroperatøren_US
dc.titleHRO i CHC Norway AS – realitet eller ønskedrøm?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber92 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record