Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Kristin Eksaa
dc.date.accessioned2011-09-15T16:44:21Z
dc.date.available2011-09-15T16:44:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184608
dc.descriptionMaster's thesis in Risk Management and Societal Safetyen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Luftfartsbransjen har tradisjonelt hatt et sterkt fokus på å bygge sikkerhetskultur. Ulykker og kritiske hendelser blir gjenstand for grundige granskninger, for å lære av tekniske, organisatoriske og menneskelige feil og feilvurderinger. Crew Resource Management (CRM) er en betegnelse på “human factors” delen av sikkerhetsopplæringen. Hensikten med denne type opplæring er å utnytte alle tilgjengelige ressurser på en best mulig måte, slik at flyoperasjonene blir mest mulig sikre. Formål: Selskapet Lufttransport AS har gjennomført store endringer i sin organisering av opplæring innen CRM. Hensikten med dette arbeidet har vært å se om endringene i opplæringstilbudet faktisk har ført til bedre utnyttelse av de tilgjengelige ressursene om bord, og peke på faktorer som bidrar til eller hemmer en slik utvikling. Studiens problemstilling er derfor: “Hvordan oppfattes endringene i CRM-opplæringen blant operativt ansatte, og hvilke faktorer hemmer og fremmer effektene av CRM-arbeidet?”. Problemstillingen belyses gjennom teori om High Reliability Organizations og teori om CRM. Metode: For å svare på problemstillingen ble det foretatt intervju med flygesjef i selskapet, samt med alle piloter og heisoperatører som var ansatt ved avdelingen i Bergen i 2005/2006 og som fremdeles er der i dag. Sekundære kilder som rapporter og interne dokumenter er også blitt brukt i datainnsamlingen. Hovedfunn: Studien viser at de endringene som er gjort tilgjengelige for pilotene har hatt svært positiv innvirkning på gjennomføringen av flyoperasjonene. Opplæring og simulatortrening har bidratt til å forbedre samarbeidet i cockpit. Funn viser også at piloter og heisoperatører får svært ulikt tilbud om trening på kritiske situasjoner. Opplæring og simulatortrening har ikke bidratt til å forbedre samarbeidet mellom piloter og heisoperatører. Dette påvirker muligheten til å utnytte alle tilgjengelige ressurser i operasjonene. Konklusjoner: For å håndtere utfordringene i crewsamarbeid må hensikten og mulighetene for slik utnyttelse bli en del av den årlige opplæringen. Individuelle holdninger bør kartlegges av ledelsen for at adekvate korrigerende tiltak skal kunne iverksettes. En forbedring av samarbeidet om bord vil få positive konsekvenser for sikkerhet i operasjonene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectCRMen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectendringen_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectsynergien_US
dc.subjectmindfulnessen_US
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.titleEffekt av CRM-endringer i Lufttransport ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record