Show simple item record

dc.contributor.authorRødsand, Erlend
dc.date.accessioned2011-12-01T17:29:54Z
dc.date.available2011-12-01T17:29:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184652
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å bidra til en bedre og dypere forståelse av sikkerhetskulturen i trålflåten, samt bidra med ny kunnskap på et underforsket tema. Ved hjelp av en kvalitativ fremgangsmåte og 11 dybdeintervju, har jeg forsøkt å forstå “hvordan de kulturelle trekkene påvirker sikkerheten i trålflåten”. På bakgrunn av dette er det formulert følgende forskningsspørsmål: - Hva kjennetegner sikkerhetskulturen? - Hvordan legger sikkerhetskulturen til rette for individuell og kollektiv praksis relatert til sikkerhet? For å tilnærme meg forskningsspørsmålene har det vært nødvendig å avklare innholdet i begrepet sikkerhetskultur. Ved hjelp av teoribidrag fra både organisasjons- og sikkerhetskulturteori har jeg i denne studien valgt å se på sikkerhetskultur som: “Sikkerhetskultur er mangfoldet av kulturelle trekk som uttrykkes gjennom individuell og kollektiv praksis relatert til sikkerhet”. Definisjonen min kan sees på som en “analytisk brille” for å identifisere og beskrive sikkerhetskultur, eller elementer av den gjennom kulturelle trekk. Kombinasjonen av en fortolkende og funksjonalistisk tilnærming har gitt analysen innsikt i respondentenes egne oppfatninger, samtidig som elementer av såkalt ”god sikkerhetskultur” blir en del av analyseverktøyet. På bakgrunn av teori og empiri har studien identifisert følgende kulturelle trekk (Kulturer): “Pengekulturen”, “Profesjonskulturen”, “Mestringskulturen”, “Sikringskulturen”, “Produksjonskulturen”, “Opptakskulturen”, og “Mistillitskulturen”. De kulturelle trekkene kan sees på som de empiriske kjennetegnene og kan betraktes som respondentenes beskrivelse av sikkerhetskulturen. De kulturelle trekkene ser ut til å utgjøre forskjellige praksismønstre og av den grunn ha betydning for sikkerheten, enten ved å fremme eller svekke sikkerhetsfokus. Noen kulturelle trekk kan kategoriseres som patologiske kulturer, mens andre kulturelle trekk kan omtales som “god sikkerhetskultur”.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.titleSikkerhetskultur i trålflåten- En kvalitativ studieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record