Show simple item record

dc.contributor.authorHeggøy, Camilla
dc.contributor.authorAae, Joakim
dc.date.accessioned2013-11-15T12:43:24Z
dc.date.available2013-11-15T12:43:24Z
dc.date.issued2013-06-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184846
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and social safetyno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven er et bidrag i diskusjonen rundt selv-regulering og sikkerhetsstyring i den maritime næringen. På 1980 og 1990 tallet skjedde flere alvorlige ulykker til sjøs, noe som førte til en oppsving i ulykkesstatistikken for maritim næring. Noen av de største ulykkene bak denne statistikken satte for alvor fart på IMO`s arbeid med det som resulterte i ISM-koden. I ISM-koden stiller krav om at rederi skal utarbeide og vedlikeholde sikkerhetsstyringssystem om bord på fartøy. ISM-koden er basert på en selv-regulert strategi, hvor ansvaret for å utarbeide gode systemer hviler på rederiene. Det blir likevel utført kontroll om bord på fartøyene, for å etterse at systemene tilfredsstiller ISM-koden og at sikkerheten om bord blir ivaretatt. Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: Hvilken betydning har ekstern kontroll for en selv-regulert maritim næring. Problemstillingen skal besvares gjennom å studere hvordan ekstern kontroll påvirker sikkerhetsstyringssystem på offshore forsynings- og deepsea tørrbulkfartøy. Problemstillingen blir besvart gjennom et sammenliknende case-studie av offshore forsynings- og deepsea tørrbulkfartøy. Foruten å studere relevant litteratur og regelverk vedrørende oppgavens tematikk har vi samlet data gjennom kvalitative intervju. For å drøfte empirien har vi benyttet oss av et teoretisk rammeverk bestående av teori om regulering og sikkerhetsstyring. Mangel på eksternt press har vist seg å være en av de største barrierene for effektiv selv-regulering. Vi ser at den eksterne kontrollen som blir gjort på fartøy er av viktig betydning for hvordan rederiene arbeider med sikkerhetsstyring. Det foreligger økonomiske tap som følge av dårlige resultater fra ekstern kontroll. Dette virker som en motivasjon til å ha systemer som fanger opp mangler, i forkant av ekstern kontroll. En vesentlig forskjell mellom de to segmentene er at offshore forsyningsfartøy er underlagt større ikke-statlig involvering, i form av kundekontroll. En kombinasjon av statlig og ikke-statlig kontroll tilfører et ytterligere press på fartøy til å ha sikkerhetsstyringssystemer som fanger opp feil i forkant av eksterne kontroll. Selv om vi mener at ekstern kontroll er av viktig betydning for en selv-regulert sikkerhetsstyring i maritim næring, ser vi også at dagens kontrollregime har rom for forbedring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectISM-kodenno_NO
dc.subjectkontrollno_NO
dc.subjectsikkerhetsstyringno_NO
dc.subjectreguleringtørrbulkfartøyno_NO
dc.subjectoffshore forsyningsfartøyno_NO
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.titleBetydningen av ekstern kontroll i en selv-regulert maritim næringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber104no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record