Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSommerseth, Rasmus Anker
dc.date.accessioned2014-02-21T08:50:58Z
dc.date.available2014-02-21T08:50:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184949
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Prosedyrer har i lang tid blitt brukt innad i organisasjoner for å regulere handlingsmønstre og sikre forutsigbare og gode resultater av ulike arbeidsoperasjoner. Flere sikkerhetseksperter advarer nå mot flere og flere prosedyrer og regler. De mener vi på mange områder ikke lenger kan sette et likhetstegn mellom flere prosedyrer og økt sikkerhet. Er det slik at for mange prosedyrer kan påvirke sikkerheten negativt? Formål: Jeg har med denne masteroppgave forsøkt å finne ut mer om utfordringene forbundet med et stadig økende prosedyreverk, i hvilken grad prosedyrer kan ha negativ innvirkningen på sikkerheten, og se nærmere på hvordan et oljeselskap og arbeiderne i den skarpe enden håndterer disse dilemmaene i praksis. Metode: For å svare på problemstillingen er det valgt et forskningsdesign som i hovedsak består av dybdeintervju av ni arbeidere i én boreavdeling og en kort spørreundersøkelse med respondenter fra ulike avdelinger og ulike rigger innenfor samme oljeselskap. Resultat: Jeg har sett nærmere på hva som kjennetegner hensiktsmessige prosedyrer, og avdekket viktige barrierer mot at prosedyrene blir tatt i bruk og endret. Med dette som grunnlag har jeg funnet noen viktige faktorer å ta hensyn når nye prosedyrer skal lages eller oppdateres – noe som er en kontinuerlig prosess i de fleste organisasjoner. Konklusjon: Mine resultater tyder på at det finnes et metningspunkt for når det blir for mange prosedyrer å forholde seg til. Hvis det utvikler seg negative holdninger til prosedyrene i en organisasjon, kan det få store konsekvenser for sikkerheten. Kanskje er det på tide å vurdere konteksten hvor prosedyrene skal brukes enda bedre, før en avgjør om enda en prosedyre egentlig er hensiktsmessig for å oppnå effektivitet og sikkerhet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectprosedyrerno_NO
dc.subjectbarriererno_NO
dc.subjectorganisatorisk læringno_NO
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.subjectenkeltkretset læringno_NO
dc.subjectdobbeltkretset læringno_NO
dc.subjecteffektiv sikkerhetskulturno_NO
dc.subjectendrede prosedyrerno_NO
dc.subjectbruksteorino_NO
dc.subjectModell Ino_NO
dc.subjectModell IIno_NO
dc.subjectinformert kulturno_NO
dc.titleSikre operasjoner – takket være eller til tross for prosedyrene?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber82no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel