Show simple item record

dc.contributor.authorGrøttjord, Signhild
dc.date.accessioned2012-09-27T12:17:21Z
dc.date.available2012-09-27T12:17:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185035
dc.descriptionMaster's thesis in Social workno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg et utfordrende og høys aktuelt tema i sosialt arbeid. Oppgaven omhandler skjønnets betydning for utøvelsen av sosialt arbeid, og problemstillingen er: Kan skjønn læres? I oppgaven tar jeg opp hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at skjønnet eventuelt skal kunne læres. Aristoteles’ begrep phronesis (som betyr klokskap) og evnen til refleksjon blir behandlet som aktuelle forutsetninger for å kunne lære et faglig skjønn. For at vi skal kunne snakke om et faglig skjønn i sosialt arbeid og ikke et vanlig, allment skjønn, må dessuten den teoretiske kunnskapen hos sosionomstudentene ligge til grunn. Konstruktivismen blir brukt som pedagogisk modell for å diskutere om skjønn kan læres i sosionomutdanningen. Utdanningsinstitusjonenes ansvar for å legge til rette et godt læringsmiljø for studentene er helt avgjørende i forhold til læring av skjønn i utdanningen. Studentene må bli utfordret i studiet på viktige moralske og sosiale spørsmål for å kunne utvikle phronesis. Videre må de utfordres i forhold til egne konstruksjoner, slik at ny kunnskap kan tilegnes. Studentenes ansvar i forhold til å være aktive deltakende i egen læring er likeledes helt nødvendig. Det betyr at studentene gjennom aktiv deltakelse vil kunne tilegne seg kompetanser som sosialt arbeid avhenger av for at arbeidet skal kunne bli utøvd profesjonelt. Det er også svært viktig at studentene er aktiv deltakende for å kunne utvikle klokskap og refleksjonskompetanse, som skjønnet forutsetter. Jeg konkluderer med at skjønn kan læres i utdanningen, men at det forutsetter at studentene har utviklet både klokskap og refleksjonskompetanse. Jeg har kommet fram til at et godt faglig skjønn kan utvikles videre i utøvelsen av det sosiale arbeidet, dersom ikke skjønnet blir etablert som kompetanse under utdanningen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2012;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectskjønnno_NO
dc.subjectdømmekraftno_NO
dc.subjectrefleksjonno_NO
dc.subjecthandlingskompetanseno_NO
dc.subjectbrukerorienteringno_NO
dc.subjectkonstruktivismeno_NO
dc.subjectphronesisno_NO
dc.titleKan skjønn læres? En teoretisk studie om skjønn og kunnskap i profesjonelt sosialt arbeid.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record