Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Harald S.
dc.date.accessioned2013-03-13T13:22:46Z
dc.date.available2013-03-13T13:22:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationOlsen, Harald S. (2011) Om beregning av gjenvinnbart beløp i foreløpig norsk regnskapsstandard. Magma, Tidsskrift for økonomi og ledelse, 14(8), 48-55no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185096
dc.description.abstractForeløpig norsk regnskapsstandard – Nedskrivning av anleggsmidler ble publisert i revidert utgave september 2009, og gjelder fra og med regnskapsåret 2010. Endringene i standarden er i all hovedsak små justeringer i tråd med IAS 36 Impairment of Assets. En vesentlig endring, ikke i tråd med IAS 36, er innføring av måling av bruksverdi i måling av bruksrett etter skatt. IAS 36 benytter konsekvent analyser før skatt, noe som er begrunnet i forenklingshensyn, samt at gitt nøytralt skattesystem vil nåverdiberegning av bruksverdi før og etter skatter gi samme resultat. Det å innføre valgadgang i norske regnskap, som ikke er tillatt innen IFRS/IAS, bør være begrunnet i forenklingshensyn. I den videre drøfting argumenteres det for at forenklingshensyn neppe kan være momentet ved innføring av valgadgang til å benytte beregninger etter skatt. Det vises i tillegg at det som skrives i standarden om beregning av kontantstrøm etter skatt, er uklart skrevet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlagetno_NO
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectregnskapno_NO
dc.subjectregnskapsstandardno_NO
dc.titleOm beregning av gjenvinnbart beløp i foreløpig norsk regnskapsstandardno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber48-55no_NO
dc.source.volume14no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue8no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record