Recent Submissions

 • University-school partnerships as arrangements in policy implementation 

  Midthassel, Unni Vere (Peer reviewed; Journal article, 2017-07)
  Purpose – The purpose of this study was to add to the knowledge base of school-university partnerships by exploring such partnerships in terms of policy implementation. Design/methodology/approach – A qualitative approach ...
 • Children’s Agency by Design: Design parameters for personalization in story-making apps 

  Kucirkova, Natalia (Peer reviewed; Journal article, 2019-09)
  The importance of children’s agency in the use of technologies is well-established but it continues to be challenged with applications that automatically personalize children’s content. This paper integrates educational ...
 • Children’s reading with digital books: past moving quickly to the future 

  Kucirkova, Natalia (Journal article; Peer reviewed, 2019-09)
  Digital books, such as e‐books, story apps, picture book apps, and interactive stories, are narratives presented on touchscreens with multimedia and interactive features. Evidence suggests that early reading of print versus ...
 • Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial 

  Flatø, Martin; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Rønsen, Ester (Journal article; Peer reviewed, 2019-06)
  This protocol describes a randomized controlled trial where additional school nurse resources are assigned to work systemically with schools to improve the school environment and reduce bullying among and absence of 5th–7th ...
 • Systematic review of young children's writing on screen: what do we know and what do we need to know 

  Kucirkova, Natalia; Rowe Wells, Deborah; Piestrzynski, Laura; Oliver, Lucy (Journal article; Peer reviewed, 2019-01)
  Writing is part and parcel of children's active meaning‐making on and with screens, but it has been relatively neglected in the literature focused on children's digital literacies. This study synthesises existing empirical ...
 • Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul 

  Sortland, Merete Økland; Tikkanen, Tarja Irene; Heggen, Marianne Presthus; Holter, Kari; Langholm, Guri; Broström, Stig; Bollingberg, Karen; Damgaard, Birgitte; Frøkjær, Thorleif; Gustavsson, Laila; Ladstein, Sigve; Nappen, Kari Grutle; Nordahl, Kristín; Harju-Luukkainen, Heidi; Staffans, Eva; Thulin, Susanne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article presents a new joint Nordic study module consisting of a theoretical framework, the kindergarten teacher students’ case study and a reflection talk, in natural science for the kinder-garten teacher education. ...
 • Evaluating the mindfulness based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach 

  Tharaldsen, Kjersti B.; Bru, Lars Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2012-04)
  Since more than 450 million people worldwide suffer from mental disorders, interventions that promote mental health have been called for. Mindfulness-based coping (MBC) is an intervention based on coping skills ...
 • Kollegaveiledning – er det verd å bruke tid på? 

  Midthassel, Unni Vere (Journal article, 2003)
  Kollegaveiledning er en arbeidsmåte der kolleger skal bidra til hverandres kompetanseutvikling ved å ta utgangspunkt i hverdagens utfordringer. Tiltaket er blitt fremhevet som nyttig for å øke læreres profesjonalitet og ...
 • Young children’s participation in a Q study with visual images: Some comments on reliability and validity 

  Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (Journal article; Peer reviewed, 2011-10)
  In this study we discuss various aspects of the participation of young children as informants in research relating to their own adjustment and behavior. We ask whether it is meaningful to include young children as participants ...
 • Tekstlesning på skjerm: noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelse 

  Mangen, Anne; Kristiansen, Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013-01)
  Digitale tekster har en rekke egenskaper som gjør dem forskjellige fra trykte tekster, og som kan innvirke på leseforståelsen. Forskning på digital lesing har særlig fokusert på kognitiv belastning ved hypertekst-lesing, ...
 • Factors associated with disruptive behaviour in the classroom 

  Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  This paper examines the relationships of pupils’ on-task orientation at school and their opposition to teachers with perceived cognitive competence, perceived relevance of schoolwork, and the belief that going against ...
 • Academic outcomes in school classes with markedly disruptive pupils 

  Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  The aim of the present research is to investigate the degree to which average academic outcomes in secondary school classes are associated with the inclusion of markedly disruptive pupils. Findings are based on two separate ...
 • Den ene dagen 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Rafaelsen, Frank; Tveit, Arne (Journal article, 2009)
  På oppdrag fra Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget), har Lillegården kompetansesenter gjennomført en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak. Målgruppen er ungdom ...
 • Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7. trinn i grunnskolen 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Grini, Nina (Research report, 2012-03-19)
  Hovedhensikten med denne kartleggingen har vært å lage en oversikt over forekomst, organisering og antall elever i smågruppebaserte opplæringstiltak i norske grunnskoler med elever på 1.-7. årstrinn. Tilstedeværelsen av ...
 • «Få dem ut av klassen!» – Men hjelper det? 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Grini, Nina (Journal article, 2011-09)
  Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har slike tiltak, blir sammenlignet med hensyn til læringsmiljø og skolekultur. I en undersøkelse har man lett ...
 • Helhet og sammenheng : fritidstilbud ved Eidsberg ungdomsskole : en evaluering 

  Nergaard, Svein; Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (Research report, 2011-03-30)
  Lillegården kompetansesenter har på oppdrag fra Eidsberg kommune ved Eidsberg ungdomsskole gjennomført en evaluering av fritidstilbudet Ettermiddagspiloten. Skolens mål er at tilbudet skal være med på å skape helhet og ...
 • Ja, visst gjør det vondt: LP-modellen i videregående skole - erfaringer og refleksjoner 

  Unknown author (Book, 2011-02-16)
  Artiklene i samlingen er basert på erfaringer fra et pilotprosjekt i videregående skole. De spenner fra å vise problemstillinger i lærergruppene til å være mer reflekterende rundt temaet læringsmiljø i den videregående ...
 • Erfaringer fra «De utfordrende barna» 

  Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  Prosjektet «De utfordrende barna» er initiert av Fylkesmannen i Rogaland og har fokus på å utvikle handlingskompetanse til å avdekke, avhjelpe og forebygge psykososiale vansker hos barn i alderen 4 til 8 år. Her ...
 • Family narratives through the eyes of an adult child of divorce 

  Størksen, Ingunn; Berner, Karin Liland; Thorsen, Arlene Arstad (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  In the present study the authors explore an adult’s retrospect recall of viewpoints of his parents divorce by applying Q methodology. The study design consists of a single case study where the authors apply Q methodology ...
 • Psykososiale konsekvenser blant barn og ungdom ved samlivsbrudd 

  Størksen, Ingunn (Journal article, 2006)
  I denne artikkelen presenteres aktuell forskning vedrørende psykososial tilpasning blant barn og ungdom som har opplevd samlivsbrudd. Et gjennomgående funn i norsk og internasjonal forskning er at det er litt flere plager ...

View more