• Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   Med Ola Stemshaug er ein av dei fremste representantane for norsk og nordisk namneforsking gått bort. Det faglege interessefeltet hans femnde vidt, noko som ein omfattande vitskapleg og populærvitskapleg produksjon er ...
  • Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus: nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   A number of local place-names (microtoponyms) from southwestern Norway, along the coast as well as in the mountains, denote locations where birds have been caught. The semantic content of some toponyms provides specific ...
  • Sakrale stadnamn 

   Særheim, Inge (Journal article, 2012)
   The study of sacral place-names is the subject of some sixty articles in the first ninety-nine volumes of Namn och bygd. The authors discuss toponyms supposedly referring to earlier cult and religious conceptions, e.g. ...
  • Side, Kråke og Mula : Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform 

   Særheim, Inge (Journal article, 2014)
   Many farm names reflecting an oblique case in Old Norse are found in south-western Norway, e.g. Bakka (from ON Bakka, oblique case of ON bakki m. ‘hill, slope’) and Brekke (from ON Brekku, oblique case of ON brekka f. ...