• STL+ og balansert tilnærming i den første lese og skriveopplæringen 

      Aalen, Lisabeth Berggraf (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-06-07)
      Rapporten Fremtidens skole fra Ludvigsen utvalget fremholder at lesingens hovedmål er å kvalifisere barn og unge slik at de kan mestre livet både som privatpersoner, samfunnsborgere og yrkesutøvere. Hvordan en kan bedre ...