• Kald krig, hemmelig hær: Stay Behind i Norge 

   Fanebust, Frode (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05-19)
   Masteroppgave beskriver den hemmelige norske okkupasjonsberedskapen i Norge i årene fra 1946 til 1991.
  • Olje for utvikling - hånd i hånd med norske oljeinteresser? 

   Tollaksen, Tor Gunnar (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05-18)
   Bistandsprogrammet Olje for utvikling ønsker å bidra til å hjelpe petroleumsland med å gjøre petroleumsinntektene til en ressurs og ikke en forbannelse. For land i Afrika betyr det en stor endring i styresettet for at ...