• Tinnitus i hjärtat : en studie av musikkvideoen som sammensatt tekst 

      Oftedal, Anna (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
      Innføringen av begrepet sammensatte tekster i Kunnskapsløftet åpnet for å tenke nytt og spenstig i norskfaget. Det er bakgrunnen for denne oppgaven som er en studie av musikkvideoen som sammensatt tekst. Begrepet sammensatte ...