• Gerhardsen og grunnforteljinga: Ein analyse av historiske forteljingar 

      Pollestad, Jon Arne (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-05)
      Denne masteroppgåva tar utgangspunkt i historiske forteljingar og at historiske forteljingar ikkje kan lesast som nøytrale observasjonar av fortida. Det er historikarens jobb å setja ei rekkje hendingar inn i oversiktlege ...