• Krigen, filmen og skolen 

      Sunde, Kjell (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Kan en bruke spillefilmer for å oppnå mål i kunnskapsløftet i den norske skole? En oppgave som tar for seg filmer fra okkupasjonstiden i Norge og vurderer disse opp imot læreplanen.