• Etableringen av 22. juli-senteret: En undersøkelse av diskursen i media 

      Forsell, Ingrid (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2018;, Master thesis, 2018-05-18)
      Dette er en oppgave som tar sikte på å undersøke hvordan 22. juli senteret har blitt begrunnet og tatt imot. Oppgavens problemstilling er: Hvordan har etableringen av 22. juli-senteret blitt begrunnet og tatt i mot? - En ...