• Akademisk lesing i ei digital tid 

      Støyva, Marte Pupe (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-05)
      Denne avhandlinga, som har fått tittelen Akademisk lesing i ei digital tid, er ei undersøking av universitetsstudentar si akademiske lesing i praksis. Målet med avhandlinga er å bidra med ny kunnskap om kva konsekvensar ...