Show simple item record

dc.contributor.authorÅgotnes, Bjørn-Are
dc.date.accessioned2009-07-02T11:46:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185346
dc.descriptionMaster's thesis in History didacticsen
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er opposisjonen mot Harald Hårfagre. For å kunne avdekke en opposisjon mot ham, vil oppgaven først se på bakgrunnsbildet til Harald Hårfagre, for å danne grunnlaget til å analysere hva som lå til grunn for opposisjonen mot ham. I denne sammenhengen har jeg valgt å gjengi de konfliktene som konge- og islendingesagaene beskriver, kun ut fra deres fasadeverdi, siden jeg ikke har forutsetninger for å foreta en realhistorisk vurdering av begrepsbruk og fakta i denne sammenhengen. Jeg er klar over disse konfliktene trenger en kildekritisk vurdering, og det er min forhåpning at andre kan gå videre med dette arbeidet. En mulighet i så måte kunne være å benytte seg av den konstruktive sagakritikken. Deretter vil så oppgaven gå inn på konsekvensene for opposisjonen, både med tanke på de opposisjonelles skjebne, og med tanke på mer langsiktige følger. Avslutningsvis vil oppgaven med dette som bakgr unn se på hvorvidt rikssamlingsprosjektet til kong Harald Hårfagre var en selvfølge.
dc.format.extent408393 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2009en
dc.subjecthistoriedidaktikken
dc.subjectstatusen
dc.subjectmakten
dc.subjectopposisjonsgrunnlagen
dc.subjectopposisjonen
dc.subjectlandnåmen
dc.subjectHarald Hårfagreen
dc.titleOpposisjonen mot Harald Hårfagreen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record