Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOftedal, Anna
dc.date.accessioned2010-07-07T08:37:10Z
dc.date.available2010-07-07T08:37:10Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185372
dc.descriptionMaster's thesis in Lesevitenskapen_US
dc.description.abstractInnføringen av begrepet sammensatte tekster i Kunnskapsløftet åpnet for å tenke nytt og spenstig i norskfaget. Det er bakgrunnen for denne oppgaven som er en studie av musikkvideoen som sammensatt tekst. Begrepet sammensatte tekster er knyttet til Kunnskapsløftet. Kunnskapsløftet kom som en reaksjon på resultat fra internasjonale elevundersøkelser og evalueringer av den gamle læreplanen. Et av hovedmålene for Kunnskapsløftet er å øke elevenes literacy. Innføringen av de sammensatte tekstene kan leses som et resultat av dette. Det store mangfoldet av tekster som vi møter i den digitale hverdagen vår, skaper et behov for en ny tekstkompetanse. Begrepet sammensatte tekster bygger på sosialsemiotiske teorier om hvordan ulike tegn brukes i kommunikasjon. Musikkvideoen er en sammensatt tekst som består av tre ulike hovedmodaliteter: musikk, verbaltekst og bilder. Hovedmodalitetene er igjen bygget opp av mindre semiotiske ressurser. Det multimodal samspillet mellom de semiotiske modalitetene og ressursene er viktig for å lese meningen ut av dem. Musikkvideoen har blitt studert innen forskjellige fagretninger. Både litteratur- musikk- og medievitere har teoretisert sjangeren. En del sosiologer har også bidratt med sitt syn. Dette gir et variert teorigrunnlag. For å sette teoriene om musikkvideoen som sammensatt tekst ut i praksis, har jeg analysert musikkvideoen ”Tinnitus i hjärtat” av Bob Hund. ”Tinnitus i hjärtat” egner seg godt for en norskfaglig analyse da den har både visuelle bilder og en verbaltekst som er spekket med metaforer og dermed gir rom for tolkning. Verbalteksten blir tolket i sammenheng med bilde og musikk. Jeg velger å analysere alle tre hovedmodalitetene på en gang da jeg er redd for at viktige synergier vil gå tapt dersom jeg ser på en og en av dem. Analysen er gjort ut fra moderne tekstteori som tar utgangspunkt i analysen som tekstimmanent og kontekstualiserende. Kunnskapsløftet knytter de sammensatte tekstene opp mot retorikken. Det er ikke helt problemfritt å bruke en 2000 år gammel teori på moderne tekster, men det lar seg gjøre. Etter analysedelen viser at sosialsemiotikken er en teori som er velegnet å knytte til teorier rund både musikk, bilde og verbaltekst. Den viser også at musikkvideoen kan brukes som et redskap til å gjøre elevene oppmerksomme på ulike modaliteter i en sammnesatt tekst, på iv hvordan disse gir mening og på hvordan de binder teksten sammen. Dette er viktig kunnskap som kan overføres til andre områder innen norskundervisningen. Oppgaven konkluderer med at musikkvideoen kan være et godt verktøy i skolearbeidet med sammensatte tekster. Dersom vi velger en musikkvideo som er velegnet for analyse, kan denne sjangeren være med på å bevisstgjøre elevene på de ulike tegnene som skaper mening i musikkvideoen, på forbindelsen mellom disse tegnene og også på hvordan retoriske virkemidler kan brukes i sammensatte tekster.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;
dc.subjectlesevitenskapen_US
dc.subjectsammensatte teksteren_US
dc.subjectkunnskapsløfteten_US
dc.subjectmusikkvideoen_US
dc.subjectretorikken_US
dc.subjectliteracy studiesen_US
dc.titleTinnitus i hjärtat : en studie av musikkvideoen som sammensatt teksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel