• Møter mellom barn – kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen 

      Rosell, Yngve (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2016)
      Målsettingen for denne studien er å frembringe ny kunnskap om dynamikken mellom kontinuitet og brudd i kommunikasjonen ut fra møter mellom de yngste barna i barnehagen. Studien har en livsverdenfenomenologisk tilnærming ...