• Læreres relasjoner til elever med alvorlige atferdsproblemer 

      Aasheim, Lene (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Formålet med denne studien var å undersøke hvordan lærere arbeider med å bygge gode relasjoner til elever med alvorlige atferdsproblemer. Bakgrunn for valg av tema var blant annet at tidligere forskning viser at elever med ...