• Sosiale og emosjonelle vansker blant evnerike barn 

      Amundsen, Camilla (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2013;, Master thesis, 2013)
      Formålet med denne studien var å finne frem til relevant forskning om sosiale og emosjonelle vansker hos evnerike barn. Hensikten var å kritisk analysere aktuell og kvalitetssikret forskning knyttet til evnerike barn og ...