• Lærerens rolle i forhold til elever som sliter med sosiale relasjoner. 

      Andersen, Katrine Petersen (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Det er i dag flere læringssituasjoner i skolen som krever at elevene er sosialt aktive. Resultater og prestasjoner er ofte knyttet opp til gruppearbeid og fremføringer og elever som sliter sosialt kan oppleve det vanskelig ...