Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Børre
dc.date.accessioned2014-09-23T08:46:02Z
dc.date.available2014-09-23T08:46:02Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221059
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven søker å finne svar på hva som skal til for å skape en bærekraftig økonomi i privateide kulturinstitusjoner. Det er brukt kvalitativ metode og intervju for å skaffe data som grunnlag for å besvare forskningsspørsmålene. Disse forskningsspørsmålene dreier seg om ledelse av frivillige, eierstruktur og evnen til å beholde kompetanse. Studentkulturhuset stiftelsen Folken er valgt som case og det er gjennomført dybdeintervju med åtte informanter som alle har, eller har hatt en sentral rolle i denne institusjonen i løpet av de ti siste årene. Det metodiske verktøyet har vært abduktiv metode og det teoretiske grunnlaget er nyere organisasjonsteori om transformasjonsledelse og kompetansestyring. Forståelseshorisonten og bakteppet for dette forskningsprosjektet, er Pierre Bourdieu sin teori om kulturell kapital. Et av funnene i denne besvarelsen er at det kreves sterk og erfaren ledelse for å styre en organisasjon som i stor grad bygger sin virksomhet på frivillig arbeidskraft. En informant påpeker at dette er det såkalte «Folkenparadokset». Det er et dilemma for en organisasjon som ideelt sett skal fungere som læringsarena for unge mennesker, at det kreves erfaren ledelse av både styre og administrasjon for å sikre den økonomiske bærekraften. Det kommer også frem i dataene at Folken opererer og må navigere i et landskap mellom det offentlige og private. En viktig del av driftsgrunnlaget er basert på tilskudd og organisasjonen har dermed både sprikende og motsetningsfylte forventninger fra omverden, knyttet til sin drift. De forskjellige interessegruppene med blant annet studentene som eiere, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Norsk kulturråd, Universitetet i Stavanger, Samskipnaden i Stavanger og ikke minst publikum og brukere av huset, har alle meninger om hva som skal være Folkens satsningsområder. Det er en stor utfordring for Folken å styre sin virksomhet når det er krav om både å drive med studentkultur, musikkformidling og ha en økonomisk forsvarlig kommersiell drift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectledelse av en kulturinstitusjonnb_NO
dc.subjectStavangernb_NO
dc.titleFolken : hva skal til for å skape en bærekraftig økonomi i privateide kulturinstitusjoner?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record