Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Karl Johan
dc.contributor.authorSundvor, Janne
dc.date.accessioned2016-09-29T12:28:38Z
dc.date.available2016-09-29T12:28:38Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411918
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en casestudie av Sandnes kommunes håndtering av organisatoriske utfordringer forbundet med mottak av flyktninger i kommunen. Studiet har begrenset seg til flyktninger som er bosatt i kommunen, statlige flyktningmottak lokalisert i kommunen inngår derfor ikke i studien. Studien har forsøkt å belyse problemstillingen Hvordan håndterer Sandnes kommune organisatoriske utfordringer forbundet med økt tilstrømning av flyktninger? Tilnærmingen til denne problemstillingen har vært å vurdere Sandnes kommunes anvendelse av ”Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015-2022”. Gir planverket en tilstrekkelig beskrivelse av utfordringer og nødvendige tiltak på området inkludering og integrering av flyktninger? Det har i den forbindelse blitt gjennomført en dokumentanalyse av planverket, samt intervjuer med informanter knyttet til arbeidet med inkludering og integrering av flyktninger i kommunen. Det har blitt brukt en abduktiv forskningsstrategi for forskningsopplegget. Abduksjon handler om at en ser teori og empiri i sammenheng for å finne “rimelige forklaringer” på spesifikke fenomener, fremfor å gjøre generaliseringer. En kan forstå abduksjon som bevegelse mot en dypere forståelse, valget av abduksjon som strategi virket derfor å samsvare med valg av case og problemstilling. Studien viser at Sandnes kommune i hovedsak velger å møte utfordringer forbundet med økt tilstrømning av flyktninger innenfor eksisterende organisatoriske rammer. Videre konkluderes det med at ”Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015-2022” i relativt stor grad er dekkende for utfordringer forbundet med mottak av flyktninger, men at foreslåtte tiltak kanskje må skje i en annen dimensjon enn først antatt. Noen endringer i kommunens utfordringer som er spesielt fremtredende er endringer i bolig,- og arbeidsmarked, og mottak av enslige mindreårige. Alt i alt viser dette forskningsopplegget at mye tyder på at Sandnes kommunes organisering av mottak av flyktninger er både fungerende, og har legitimitet, men at nyere tids endringer i kommunens utfordringer kan kreve justeringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectoffentlige organisasjonernb_NO
dc.subjectorganisasjonsteorinb_NO
dc.subjectflyktningernb_NO
dc.subjectkommunenb_NO
dc.titleMottak av flyktninger i Sandnes kommune - organisatoriske utfordringer og løsningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge