Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTjelta, Leif Inge
dc.contributor.authorKvåle, Per Erik
dc.date.accessioned2017-08-23T12:59:01Z
dc.date.available2017-08-23T12:59:01Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451618
dc.descriptionMaster's thesis in Sports and physical educationnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke hvem den typiske halvmaratonløperen er. Jeg ønsket å finne svar på hvorfor hun/han begynner å løpe, hvorfor de fortsetter med løping og hvorfor de konkurrerer. Jeg ville også se om ulike aldersgrupper og kjønn svarte forskjellig, og kartlegge hvilke innstillinger og følelser de hadde både til løping generelt og til konkurranseløp. Det ble brukt kvantitativ metode i form av et spørreskjema med 34 spørsmål som ble sendt ut til alle deltakerne av 3-Sjøersløpet 2016 (2346 deltakere). For å høyne svarprosenten ble det ettersendt to forespørsler. Totalt 884 (37,7%) deltakere svarte på undersøkelsen. Blant de yngste deltakerne var det viktigste motivet for både å begynne og for å fortsette med løping at de syntes det var gøy. Etter hvert som de holdt på med løpingen ble helsemotivet mer fremtredende. For de andre aldersgruppene var det viktigste motivet for å begynne med løping at de fikk fysisk og mentalt overskudd. De fortsatte med løpingen først og fremst for å opprettholde god helse. For å delta i konkurranseløp hadde alle aldersgruppene som viktigste motiv å utfordre seg selv, etterfulgt av å mosjonere. Aldersgruppen 20-29 var mest konkurranseorientert. Både kvinner og menn satte seg utfordrende mål. Menn syntes i større grad å ha tro på seg selv og å takle press, mens kvinner oppgav å være mer lidenskapelig opptatt av og avhengig av løping. Samtidig oppgav de i større grad enn menn at løping gav de mange gode opplevelser. Menn var mer opptatt av konkurranse og å måle krefter med andre, mens kvinner hadde større fokus på opplevelse av fysisk og mentalt overskudd, at løping skulle være gøy, og at de i større grad var påvirket av familie og venner for å konkurrere. Både kvinner og menn som var mest konkurranseorientert og mest lidenskapelig og avhengig opptatt av løping, oppnådde de beste bestetidene og trente mest. Resultatene er drøftet opp mot tidligere studier og motivasjonsteorier, med selvbestemmelsesteorien av Deci & Ryan (1985) som den mest sentrale.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectidrettnb_NO
dc.subjecthalvmaratonnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectlidenskap og avhengighetnb_NO
dc.subjectkroppsøving
dc.titleHalvmaratonløperne, hvem er de og hvorfor trener og konkurrerer de?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283
dc.source.pagenumber102nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [551]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal