Show simple item record

dc.contributor.advisorHelgesen, Leif Arne
dc.contributor.authorVikshåland, Karen Marie
dc.date.accessioned2017-10-12T11:25:12Z
dc.date.available2017-10-12T11:25:12Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459893
dc.descriptionMaster's thesis in Social worknb_NO
dc.description.abstractNyere forskning viser at det er en økning i depressive symptomer blant elever i ungdomsskolen. Jeg ønsket å se nærmere på hvordan skolen kan fokusere på mestring for å fremme utsatte elevers psykiske helse, og hvilke tilbud det finnes til disse elevene. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan ungdomsskolen fremme elevens psykiske helse, sett gjennom et mestringsperspektiv? Det hoved teoretiske perspektivet i oppgaven er mestringsperspektivet. Det er supplert med selvbestemmelsesteorien, Banduras begrep ’self-efficacy’ og forutsetninger for å oppnå mestringstillit. Jeg hadde fokus på hvilke beskyttelses- og risikofaktorer som spiller inn på ungdoms psykiske helse. Resiliens som oppnådd resultat hos ungdommen, og hvilken betydning resiliens kan ha for deres psykiske helse ble også tatt opp. En kvalitativ metode er blitt foretatt for å finne svar på problemstillingen. Informantene er tre lærere og tre miljøterapeuter i ungdomsskolen. Den innhentede dataen ble transkribert og analysert før den ble delt opp i hoved- og underkategorier. Gjennom temasentrert analytisk tilnærming presenterte jeg funnene fra informantene, og drøftet funnene opp mot hverandre, samt opp mot relevant teori. Det kom fram at skolen må ha forventninger som de utsatte elevene klarer å fylle. Gode relasjoner og tillit ligger til grunn for samtaler, og å arbeide for et godt klassemiljø for følelse av tilhørighet. Gode relasjoner er også nødvendig i oppfølgingen av elever som sliter psykisk. Det er viktig å ha et godt samarbeid med hjemmet og få nødvendig informasjon om den utsatte elevens hjemmesituasjon. Skolene har ulike tiltak i skoletiden. Dette kan være ulike grupper, som jente- og guttegrupper, eller grupper for elever med delt bosted. Skolene har aktiviteter for alle elevene i friminuttene som kan skape tilhørighet. Helsesøster og andre instanser blir ofte henvist til for å hjelpe elever med psykiske vansker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2017;
dc.subjectsosialt arbeidnb_NO
dc.subjectsocial worknb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjectmestringsperspektivnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectsekundærforebyggingnb_NO
dc.titleHvordan kan ungdomsskolen fremme elevens psykiske helse, sett gjennom et mestringsperspektiv?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record