• En såret sjel i et såret legeme 

   Strandnæs, Kathrine (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Bakgrunn: Selvskading er en utfordrende problematikk i behandling, og kan være en prediktor for senere suicid. Personer med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse bruker ofte selvskading som en måte å regulere ...
  • Faktorer som hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester 

   Kvamsøe, Anita Camilla (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Innledning: Hver tredje til fjerde ungdom gir uttrykk for å være ulykkelig, trist, deprimert, føler håpløshet eller bekymrer seg slik at det påvirker hverdagen deres. Kun halvparten av dem med sterkere symptomer oppsøker ...
  • Ungdommer på psykiatrisk sengepost og brukermedvirkning 

   Lindland, Asbjørn (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Bakgrunn: Brukermedvirkning i psykiatrisk helsevern er et viktig satsningsområde for norsk helsepolitikk. Hensikt: Studiens mål var å utvikle kunnskap om hvordan miljøterapeutene praktiserte brukermedvirkning i det daglige ...