Now showing items 41-60 of 974

  • The Complexity of Human Dishonesty 

   Andreassen, Hanne; Hoti, Saranda (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The purpose of this master thesis is to extend the current knowledge on dishonesty by adding a new dimension of cheating on behalf of others - more precisely a charitable cause. Additionally, the aim is to analyse the ...
  • Terrorism and the Norwegian stock market 

   Pettersen, Eilin; Wist, Olav Bleivik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Terrorism has increased drastically and have almost become a part of our everyday life; how does this affect the Norwegian stock market? In 1970 there was 651 registered terrorism attacks worldwide, in 2016 this number had ...
  • Uønsket skatteplanlegging i flernasjonale digitale selskaper 

   Skretting, Hanne; Vikre, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan to av tiltakene i BEPS-rammeverket vil kunne påvirke skatteplikten til flernasjonale selskaper med digital virksomhet. OECDs BEPS-prosjekt er et omfattende internasjonalt ...
  • An empirical analysis of Chinese foreign direct investment trends and determinants 

   Lan, Hao (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   To increase our knowledge on determinants of FDI, we will examine potential determinants for Chinese FDI and their choice of continents allocation by testing them against three theories: Dunning’s OLI paradigm, the new ...
  • Finances of US Shale Companies in the Period of Low Interest Rate and Low Oil Prices 

   Dranevich, Nastassia (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The recent significant tendencies in the oil industry was studied by many researchers. The shift of oil supply-demand equilibrium, consequent oil price plunge had a prolonged effect on the oil and gas sector all over the ...
  • Climate Risk in Norwegian Aquaculture 

   Friestad, Malin; Gjessing, Martin Tiller (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Climate change poses significant challenges on a global scale, and financial impacts could be caused both directly through natural disaster and indirectly through a transition to a lower- carbon economy. Climate change and ...
  • Cryptic bubbles by behavioural biases? 

   Hare, Martin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The subject for this is elaborates around the new economic phenomenon of cryptocurrencies. The main objective will be to shed light on whether the market of cryptocurrencies is in fact an economic market bubble or not. The ...
  • Innovation Management in a New and Digital Context 

   Engø, Astrid Olene; Ramsfjell, Cecilie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Students by the University of Stavanger have written this master’s thesis. Our specialization is in Business Administration with Business Innovation as our main field of research. The need for digital innovations and ...
  • Konsekvenser som følge av erstatning av dagens grunnleggende regnskapsprinsipper med alminnelige prinsipper i ny regnskapslov for ikke-børsnoterte selskaper 

   Abagaeva, Yulia; Gorelochkina, Natalia (Master thesis, 2018-06-12)
   Denne masterutredningen tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10 som har formål å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EU-regelverk på området. Ny regnskapslov legger til rette ...
  • Terrorism and the Impact on the Economic Growth in France: A Synthetic Control Approach 

   Chauvin, Thomas; Engen, Helena (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
   This thesis maps out whether terrorism affects a country’s economy and explains which factors it affects in order to have an impact on the economic growth. We have chosen to look at the coordinated terror attacks in Paris, ...
  • Increasing Urban Density in the Northern Jæren Region 

   Riege, Ida Christine; Nordland, Karianne S. (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   The purpose of this thesis is to explore the possible opportunities the Northern Jæren region has for future developments with regards to residential housings, and the location of industries. The compact city concept has ...
  • Er det lønnsømt å investere i klimafond? 

   Olsen, Tore Huse; Bagstevold, Jonas (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   I dag hører og leser man ofte om den globale klimakrisen vi står overfor, og viktigheten av å være klimabevisst. Det er flere finansielle institusjoner som har etablert klima- og bærekraftige investeringer som enten skal ...
  • Terrorismens effekt på aksjemarkeder - En analyse av det norske aksjemarkedets reaksjon på terrorangrepet 22. juli 2011 

   Mæle, Håvard Langeland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
   Ved hjelp av den klassiske hendelsesstudien undersøker denne oppgaven hvordan det norske aksjemarkedet reagerte på terrorhendelsen 22. juli 2011. Oppgavens mål er å kartlegge om hendelsen hadde innvirkning på markedets ...
  • The Effect of Public Recognition on Performance in Competitive Environments 

   Lehtinen, Maria (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   This Master thesis investigates the effects of public recognition on performance in competitive environments. Theory suggests three key mechanisms affecting motivation and thus, performance, namely conformity, altruism and ...
  • Prestasjonsevaluering av Norske Aktivt Forvaltede Aksjefond 

   Nossum, Tea; Tou, Melina (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om det foreligger risikojustert meravkastning for norske aktivt forvaltede aksjefond, og om det er sammenheng mellom den risikojusterte meravkastningen og kostnadsstrukturen. ...
  • An Event Study Into Dividend Payments and Possible Profitable Trading Strategies, in the Norwegian Stock Market 

   Lundegaard, Thomas (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   This Thesis contains a detailed event analysis where market efficiency in the event of dividend pay-outs in the Norwegian stock market is analysed. The event analysis uses two introduced main hypothesis’ in the form of ...
  • Medlemskap i folketrygden ved arbeidsopphold i utlandet. Innkreving av arbeidsgiveravgift. 

   Siddique, Neringa Noreen; Linkeviciene, Diana (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på̊ rettskilde analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det var også gjennomført intervju med NAV og Skatteetaten, som er kompetente myndigheter i saker som ...
  • Testing for Bubbles in the Bitcoin Market 

   Hoang, Hang Thuy; Mørken, Sebastian Eriksson (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Intrigued by Bitcoin’s exceptional value development and media attention the last years, we assess if there have been any speculative bubbles in the Bitcoin market and if it exists any bubble today. Our empirical analysis ...
  • Organizing a cluster to foster innovation 

   Stangeland, Ellen; Austvik, Solveig (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   In this case study, we examine how the Dusavik base in Stavanger can be organized into a cluster to foster innovation. Literature on the subject does not present one single explicit cluster model that could be applied. ...
  • Hvordan skal e-dagligvareforhandlere i B2C markedet best mulig sette opp en profitabel lagermodell? 

   Træbakken, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   E-dagligvarehandel er dagligvarehandel over internett. Bransjen i dag vokser stadig, men så lang er det ingen i Norge som har klart å gjøre forretningen profitabel. Flere bedrifter som har startet med e-dagligvarehandel ...