Now showing items 21-40 of 266

  • Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

   Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...
  • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

   Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Innovation Management in a New and Digital Context 

   Engø, Astrid Olene; Ramsfjell, Cecilie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Students by the University of Stavanger have written this master’s thesis. Our specialization is in Business Administration with Business Innovation as our main field of research. The need for digital innovations and ...
  • How would the Norwegian Aviation Industry be affected by an Empty Seat Tax? 

   Rupp, Kayla; Spanne, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The goal of this thesis is to explore the short- and long-term ramifications of various taxation regimes on the Norwegian aviation industry. The bulk of the research is focused on the probable effects of a tax placed on ...
  • Vil den nye tapsmodellen under IFRS 9 gi mer beslutningsnyttig informasjon til den profesjonelle investoren om norske bankers utlån? 

   Ørland, Cecilie Grøsfjeld (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven er en analyse av hvorvidt den nye tapsmodellen under IFRS 9 vil gi mer beslutningsnyttig informasjon til profesjonelle investorer om norske bankers utlån. IFRS 9 hadde pliktig implementering for ...
  • An empirical analysis of Chinese foreign direct investment trends and determinants 

   Lan, Hao (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   To increase our knowledge on determinants of FDI, we will examine potential determinants for Chinese FDI and their choice of continents allocation by testing them against three theories: Dunning’s OLI paradigm, the new ...
  • The role of the latest financial crisis in the long-run, short-run and Granger causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. 

   Laypanov, Alan (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This thesis aims to find out what role the latest financial crisis played with respect to the long-run, short-run and Granger-causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. Both ...
  • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

   Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

   Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
  • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

   Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

   Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...
  • Cryptic bubbles by behavioural biases? 

   Hare, Martin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The subject for this is elaborates around the new economic phenomenon of cryptocurrencies. The main objective will be to shed light on whether the market of cryptocurrencies is in fact an economic market bubble or not. The ...
  • Terrorism and the Norwegian stock market 

   Pettersen, Eilin; Wist, Olav Bleivik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Terrorism has increased drastically and have almost become a part of our everyday life; how does this affect the Norwegian stock market? In 1970 there was 651 registered terrorism attacks worldwide, in 2016 this number had ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Surfonomics: The Value of a Wave 

   Gilje, Helene Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Surfing as an ocean recreational activity is open access and generally without entrance fees. Valuing the recreational activity can, therefore, not be determent as straightforward as market commodities. Through “surfonomics” ...
  • Climate Risk in Norwegian Aquaculture 

   Friestad, Malin; Gjessing, Martin Tiller (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Climate change poses significant challenges on a global scale, and financial impacts could be caused both directly through natural disaster and indirectly through a transition to a lower- carbon economy. Climate change and ...