Now showing items 21-40 of 973

  • Dialogue and effectiveness 

   Berg, Siri Malczewski (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
   Due to the development and demands of globalisation and the need to quickly adapt to changes, companies have been forced to change their organisational structures. Organisation in teams is seen as a powerful tool for high ...
  • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

   Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
  • Valuation of Aker BP ASA 

   Pedersen, Charlotte (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This master thesis conducts a valuation of Aker BP in order to determine the company’s fair value. First, the industry of oil and gas is explained, and the history and current state of Aker BP is established. Then strategic ...
  • Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches 

   Kleppe, Anette; Jensen, Jannicke (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The main purpose of this study is to estimate the non-market value of Bore and Hellestø beaches in Norway, and the change in value under different hypothetical scenarios that might affect beach recreation. Information on ...
  • How would the Norwegian Aviation Industry be affected by an Empty Seat Tax? 

   Rupp, Kayla; Spanne, Rasmus (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The goal of this thesis is to explore the short- and long-term ramifications of various taxation regimes on the Norwegian aviation industry. The bulk of the research is focused on the probable effects of a tax placed on ...
  • Valuation of Statoil ASA 

   Byberg, Kjetil (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Executive Summary The oil and gas market has in recent years been exposed to greater instability and price fluctuates due to various events on the supply side. Climate concerns and the declining costs of alternative energy ...
  • Surfonomics: The Value of a Wave 

   Gilje, Helene Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Surfing as an ocean recreational activity is open access and generally without entrance fees. Valuing the recreational activity can, therefore, not be determent as straightforward as market commodities. Through “surfonomics” ...
  • The role of the latest financial crisis in the long-run, short-run and Granger causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. 

   Laypanov, Alan (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This thesis aims to find out what role the latest financial crisis played with respect to the long-run, short-run and Granger-causal relationships between exchange rates and stock prices in Norway from 1999 to 2017. Both ...
  • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

   Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
  • Vil den nye tapsmodellen under IFRS 9 gi mer beslutningsnyttig informasjon til den profesjonelle investoren om norske bankers utlån? 

   Ørland, Cecilie Grøsfjeld (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven er en analyse av hvorvidt den nye tapsmodellen under IFRS 9 vil gi mer beslutningsnyttig informasjon til profesjonelle investorer om norske bankers utlån. IFRS 9 hadde pliktig implementering for ...
  • Willingness to pay for green hotel attributes in the Norwegian hotel industry: A hedonic pricing approach 

   Olsen, Mads (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Environmental friendly or green travel has emerged to be a vital part of the global travel industry over the past decade. Travel agencies and online travel search engines are therefore offering consumers sustainable lodging ...
  • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

   Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
  • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

   Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
  • The Role of Blockchain in Commodity Trading 

   Berge, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   The commodity industry, the transaction lifecycle of commodities, its value chain and supply chain are complex systems with many parties involved. Ownership of cargoes are determined by who is holding the physical paper, ...
  • Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

   Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...
  • Does Ex-dividend Day Significantly Affect Norwegian Stock Performance? 

   Veggeberg, Heidi; Bø, Silje Vistnes (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the effect of ex-dividend day on Norwegian stock performance. Previous research of different theories and from different markets are obtained to clarify the topic and give us the tools to answer the ...
  • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

   Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
  • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

   Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
  • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

   Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
  • Eksisterer disposisjonseffekten for andre aktivaklasser enn aksjer, og kan effekten finnes sterkere for disse investeringene? 

   Dahl, Heidi Synnøve Aastvedt; Hesby, Caroline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Disposisjonseffekten er et velkjent fenomen innenfor adferdsfinans. Effekten defineres som tendensen til å realisere gevinst for tidlig, og holde for lenge på tap. Effekten er i stor grad identifisert i aksjemarkedet, der ...