• Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

      Aarøy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...