• Suksess med fokus på menneskelige ressurser 

      Reime Horpestad, Martin; Bryne, Sven (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
      Oppgavens formål er å kartlegge hvilke faktorer og historiske trekk ledelse og ansatte ved Bouvet ASA sitt kontor i Rogaland opplever som vesentlige hos en arbeidsgiver. Gjennom kvalitativ forskning kommer faktorer som ...