• Varslingskultur i en petroleumsvirksomhet 

      Christ, Kjersti S. (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
      I senere tid fokuset økt rundt varsling og hvilken påvirkning varslingskulturen har på sikkerheten i petroleumsindustrien. Manglende rapporteringskultur og opplæring, samt dårlig ytringsklima blir ofte nevnt som bakenforliggende ...