• Does Norges Bank's trading in the foreign exchange market on behalf of the government affect the NOK exchange rate? 

   Løberg, Oddbjørn Larsen (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   This thesis attempts to find a connection between the Central Bank of Norway’s trading in the foreign exchange market and the NOK-EUR exchange rate. The central bank is designated to handle currency transactions related ...
  • Earnings Announcements and Stock Returns – An Event Study of the Norwegian Stock Market 

   Berge, Fredrik Lange; Pedersen, Audun Aspelund (Master thesis, 2021)
   This master’s thesis is an event study concerning earnings announcements in the Norwegian stock market between 2018 and 2020. The purpose of this study is to test the efficient market hypothesis proposed by Eugene Fama on ...
  • Returns and volatility spillover effect between foreign exchange and stock market; Analysis on Norway, Sweden and Denmark 

   Nyhage, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
   This thesis examines the return and volatility effects between the foreign exchange and stock markets in three Scandinavian countries—Norway, Sweden, and Denmark. VAR models, Granger causality tests, impulse response ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Hovda, Gudmund Årdal; Vistnes, Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgave er å besvare problemstillen «Hva er verdien av Orkla ASA per 31.12.2020 og hva er tilhørende aksjepris?». Dette har vi gjort ved å gjennomføre en fundamental verdsettelse av selskapet. Det går ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Saltvik, Sindre Mathias Aalberg; Hodne, Tormod Ulsund (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende ...
  • Verdsettelse av SAS AB 

   Azinovic, Andrea; Gundersen, Helene Tangen (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Denne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av det skandinaviske flyselskapet SAS AB, med det formål å komme frem til et verdiestimat på egenkapitalen. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, ...
  • Verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Wormsen, Andreas Ore; Bratbergsengen, Maren Sofie (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å foreta en verdsettelse av Tomra Systems ASA. Målet med oppgaven er å beregne verdien av selskapet basert på offentlig informasjon og kunnskaper vi har tilegnet oss gjennom vårt ...
  • Verdsettelse av Tomra Systems ASA 

   Bratbergsengen, Maren Sofie; Wormsen, Andreas Ore (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å foreta en verdsettelse av Tomra Systems ASA. Målet med oppgaven er å beregne verdien av selskapet basert på offentlig informasjon og kunnskaper vi har tilegnet oss gjennom vårt ...