Show simple item record

dc.contributor.advisorWalgermo, Bente Rigmor
dc.contributor.authorGjerde, Silje Helen Kolnes
dc.date.accessioned2018-08-09T12:24:22Z
dc.date.available2018-08-09T12:24:22Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508261
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractGjennom denne masteroppgaven har jeg fulgt deler av prosessen med å lage en vokabularprøve for 3.trinn. Jeg var spesielt interessert i å utforske hvordan en mer tradisjonell synonymordprøve satt opp mot et eksplorativt mindre utprøvd oppgaveformat i norsk sammenheng kunne gi informasjon om elevenes kunnskap om ord. Masteroppgaven er skrevet med utgangspunkt i både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Vokabularprøven ble testet ut på 271 elever på 3.trinn ved lokale skoler, og det ble foretatt dybdeintervju av 4 elever. Det blir gjort rede for grunnlaget måleinstrumentene er konstruert ut fra, utarbeidelsen av instruksjonsmateriell og gjennomføringen i klassene. I datamaterialet vises det til resultatfordelinger, itemdetaljer og reliabilitetsmål for å kunne si noe om de tekniske egenskapene til de ulike oppgaveformatene. Det blir også foretatt korrelasjonsanalyse mellom de to oppgaveformatene for å finne ut om de målte elevenes ordkunnskap. Funn fra analysene indikerte at oppgaveformatene i noen grad målte det samme fenomenet, men at de også målte forskjellige aspekter ved elevenes ordkunnskap. For å finne ut mer om hva prøvene faktisk målte, gikk jeg kvalitativt til verks og hadde dybdeintervju med 4 elever rundt oppgaveløsningsprosessen. Begge oppgaveformatene som prøves ut i vokabularprøven er flervalgsoppgaver satt i kontekst. Funn i denne studien indikerer at både formatet ”Finn ordet som mangler” og ”Finn ordet som betyr det samme” målte ulike aspekter av elevenes ordkunnskap i samsvar med vokabularteoriene til Nagy & Scott (2000) på gode måter.  nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectordprøveutvikling 3.trinnnb_NO
dc.subjectmåling av ordforståelsenb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleUtvikling av nye vokabularprøver til kartleggingsprøven for 3. trinn. En sammenligning av to oppgaveformaternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber152nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal