Show simple item record

dc.contributor.advisorRavndal, Bjarte
dc.contributor.authorReiestad, Else Marit
dc.contributor.authorFisketjønn, Margrethe
dc.date.accessioned2018-10-17T12:16:59Z
dc.date.available2018-10-17T12:16:59Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568485
dc.descriptionMaster's thesis in Business Administration: Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractBacksourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt hjemmemarked. Outsourcing til lavkostland ble tidlig populært for selskaper som skulle redusere kostnader og frigjøre ressurser til andre oppgaver de mente var viktigere. IT tjenester ble en funksjon som var spesielt utsatt bl.a. ved at helpdesk ble satt ut til leverandører i Asia. Etter hvert som kravet til kostnadsbesparelser ble større økte også volumet av outsourcet aktivitet og selskapene ble mer og mer modige i hva de valgte å sette ut. Nyhetsartikler som omhandler outsourcing fokuserer oftest på når ting går galt og etterlater et inntrykk av at selskaper feiler mye, og tar oftere tilbake outsourcet aktivitet, såkalt backsourcing, i stedet for å finne effektive kostnadsbesparende løsninger utenfor egen virksomhet. Formålet med studien har derfor vært å se nærmere på om selskaper er i ferd med å stoppe outsourcingen og har begynt å ta tilbake outsourcet aktivitet, eller om det kun er en overeksponering på når det går galt som etterlater et inntrykk av at en nå tilbakefører aktivitet i stor grad. Kvalitativ metodetilnærming har blitt benyttet hvor data ble samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuermed 6personer som kommer fra ulike selskaper og representerer til dels ulike bransjer, og har sin erfaring fra selskaper av ulik størrelse og med ulik eierstruktur. Intervjuobjektene har svart ut i fra sitt erfaringsgrunnlag og representerer således ikke sin nåværende eller tidligere arbeidsgivers synspunkter. Resultatene fra studien viser at det er mange grunner til at respondentene har valgt å backsource eller forbli i markedet og at det sjelden er kun en grunn som er avgjørende. Gjennom intervjuene ble det klart at driverne for hvorfor en valgte å outsource hadde mindre betydning for mulige backsourcingbeslutninger enn først antatt. Kostnader både var og er hovedfokus og det lå tydelige forventninger til at digitalisering, så som automatisering og robotisering, skulle bidra til ytterligere effektiviseringer i tiden som kommer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectoutsourcingnb_NO
dc.subjectbacksourcingnb_NO
dc.subjectisomorfismenb_NO
dc.subjecttrendnb_NO
dc.subjecttransaksjonskostnadnb_NO
dc.subjectressursbasert tilnærmingnb_NO
dc.subjectlokasjonsspesifikke fordelernb_NO
dc.subjectmodenhetsmodellnb_NO
dc.subjectutviklingsmodellernb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjectskalanb_NO
dc.subjecttidnb_NO
dc.subjectcontractingnb_NO
dc.subjectprocurementnb_NO
dc.titleBacksourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal