Show simple item record

dc.contributor.advisorDessingué, Alexandre
dc.contributor.authorHoholm, Kevin B.
dc.date.accessioned2019-06-19T12:12:06Z
dc.date.available2019-06-19T12:12:06Z
dc.date.issued2019-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601400
dc.descriptionMaster's thesis in History didacticsnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne masteravhandlingen er å undersøke hvilke erfaringer ungdommer utvikler når de spiller det historiske dataspillet Sid Meier’s Civilization VI (Civ 6) ved det Didaktisk Digitale Verksted (DDV) i Stavanger etter skoletid. I Civ 6 kan man kontrollere og påvirke hvordan epresenterte sivilisasjoner slik som Norge, Japan og Tyskland skal tilnærme seg det delte målet om verdensherredømme på et grafikkbasert og interaktivt kart. Jeg har undersøkt tre frivillige tenåringsgutter sine erfaringer med dette spillet. I løpet av ca. én måned har de spilt Civ 6 og blitt intervjuet på DDV i forbindelse med deres erfaringer og inntrykk av det historiske dataspillet. Som tilnærming har jeg valgt å undersøke ungdommenes forhold til Civ 6 som et kommersielt og underholdende dataspill. Videre har jeg forsøkt å ta stilling til hva som karakteriserer disse ungdommenes historiebruk utenfor skolen. Til slutt har jeg studert hvilke spillbaserte fortellinger ungdommene produserer når de spiller Civ 6 for å undersøke om de erfarer dataspillet som noe historisk. Jeg har latt meg lede av forskningsmetoden grounded theory i henhold til Kathy Charmaz (2006) sin konstruktivistiske variant. Her sentreres forskningsdataene som mine holdepunkter for drøfting og analyse. Jeg har kodet, sammenliknet og analysert totalt 12 intervjusamtaler samt videosegmenter fra ungdommenes spillsesjoner for å forstå dette populærkulturelle og historiedidaktiske området. Mine funn tyder på at ungdommene i dette studiet gjenkjenner en historisk kontekst når de spiller Civ 6. Det som derimot er fellesnevneren er at alle ungdomsguttene erfarer Civ 6 som en betraktelig kilde til underholdning, hvilket ender opp med å prege de fleste erfaringene de utvikler i møte med det historiske dataspillet. Implikasjonene her er at historiske dataspill som et diskursmiddel burde vies et kritisk blikk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthistoriedidaktikknb_NO
dc.subjecthistoriske dataspillnb_NO
dc.subjectungdomserfaringernb_NO
dc.subjecthistoriebruknb_NO
dc.subjectludonarrativnb_NO
dc.subjectsid meier's civilization 6nb_NO
dc.title"Hvis du spiller som Norge er det lurt å ha religion" - en grounded theory studie om ungdommers erfaringer med det historiske dataspillet Sid Meier's Civilization 6 utenfor skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber121nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IKS) [285]
    Masteoppgaver i Lesevitenskap / Masteroppgaver i Literacy studies / Masteoppgaver i Historiedidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal