Show simple item record

dc.contributor.advisorWagner, David-Alexandre
dc.contributor.authorDversnes, Torjus
dc.date.accessioned2019-06-19T12:45:28Z
dc.date.available2019-06-19T12:45:28Z
dc.date.issued2019-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601415
dc.descriptionMaster's thesis in History didacticsnb_NO
dc.description.abstractFagfornyelsen introduserer historisk empati som et kjerneelement i læreplanen i historie, og vil være en sentral del av historieundervisningen fra høsten 2020. Begrepet introduserer til hvordan en kan arbeide med historien for å få en best mulig forståelse av fortiden. Endacott og Brooks (2013) har del inn historisk empati til tre deler: Historisk kontekst, perspektiv-anerkjennelse og affektive reaksjoner. Dette forskningsprosjektet undersøker hvordan en kan undervise i historie med formål å fremme historisk empati, der undervisningsopplegget vil bruke filmen 12 Years a Slave som en viktig del av opplegget. Problemstillingen lyder som følger: Hvilken forståelse kan vi få av elevers utvikling av historisk empati knyttet opp mot et undervisningsopplegg med filmen 12 Years a Slave? For å besvare problemstillingen, danner Endacott og Brooks (2013) sin kategorisering, og Barton og Levstik (2004) sine kategorier om perspektiv-anerkjennelse og det å bry seg om historien, som danner det teoretiske bakteppet i prosjektet. I tillegg vil teori om bruk av film i undervisningen presenteres. Forskningsprosjektet baserer seg på en kvalitativ forskningsmetode. Det har blitt gjennomført et undervisningsopplegg med en tidsramme på fem uker, der elevenes besvarelser og observasjon fra timene vil danne grunnlaget for forskningens empiri. Hovedmaterialet i forskningsprosjektet er en monolog, en gruppediskusjon og en skriftlig innlevering. Det har sørget for at prosjektet har fått et godt grunnlag for å undersøke elevenes historiske empati. Resultatet viser at 25 av 26 elever har empati for en historisk aktør, enten det var en slave eller slaveeier. Empatien til elevene kan grovt sett deles inn i to typer: En kognitiv og en affektiv empati. Videre avdekker resultatene at elevene som viser empati for flere grupper og som forstår og anerkjenner ulike perspektiver, er gode til å kontekstualisere historien. Grunnlaget for å forstå den historiske konteksten ble lagt i starten av undervisningsopplegget, som viser at det å ha fokus på historisk fakta om den aktuelle historien er viktig for at elevene skal få et godt grunnlag for å forstå historien på en best mulig måte. Elevenes tilbakemeldinger på undervisningsopplegget var svært gode, og forskningsprosjektet har vist hvordan et suksessfullt undervisningsopplegg med bruk av filmen 12 Years a Slave kan være for å fremme historisk empati.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2019;
dc.subject12 Years a Slavenb_NO
dc.subjecthistoriedidaktikknb_NO
dc.subjecthistorisk empatinb_NO
dc.subjectperspektivernb_NO
dc.subjectkontekstualiseringnb_NO
dc.subjectidentifiseringnb_NO
dc.subjecthistorisk tenkningnb_NO
dc.subjectfagfornyelsennb_NO
dc.subjectdybdelæringnb_NO
dc.titleHistorisk empati som innfallsvinkel til dybdelæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record