Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKipperberg, Gorm
dc.contributor.authorVåge, Jørgen
dc.contributor.authorMyren, Rasmus
dc.date.accessioned2019-09-13T09:28:20Z
dc.date.available2019-09-13T09:28:20Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616740
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisnb_NO
dc.description.abstractDenne utredningen har som formål å analysere konkurransekraften for bruk av dype geotermiske energibrønner til oppvarmingsformål i Norge. Dette blir vurdert ved bruk av modellen kjent som Energikostnad over levetid (LCOE). Modellen ser på et gitt energisystems kostnader per enhet energi produsert over beregnet levetid. Fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) finner vi at per dags dato vil en LCOE på 75,4 øre/kWt anses som konkurransedyktig (Norges Vassdrag- og energidirektorat, 2017). Med utgangspunkt i egenkonstruerte produksjons- og kostnadsfunksjoner har vi utviklet en LCOE-modell fra bunn. Modellen er konstruert på en måte som gjør det mulig å gjennomføre avanserte scenarioanalyser ved bruk av Excel-verktøyet @Risk. For våre analyser og kalkulasjoner har vi brukt en case-studie, angående et nylig ferdigstilt prosjekt ved Oslo Lufthavn - Gardermoen, hvor det årlige energibehovet er oppgitt til å være 300 000 kWt. Analysene består av 2 scenarioer, med og uten investeringsstøtte på 40%. Videre består scenarioene av 11 simuleringer som representerer årlige energiproduksjon. Hver av simuleringene er gjennomført med 100 000 repetisjoner, som utgjør til sammen 2,2 millioner mulige utfall for LCOE. Med utgangspunkt i scenarioene finner vi at et prosjekt av denne størrelsen i stor grad er avhengig av investeringsstøtte for å kunne anses som konkurransedyktig sett i lys av LCOE. Gjennom videre analyse av scenario 2 finner vi at for å oppnå en konkurransedyktig LCOE må systemet driftes mer enn 3696,3 timer, noe som tilsvarer en årlig produksjon på 700 000 kWt. Dette vil gi en (LCOE) ̅ på 62,3 øre/kWt, og konkurransedyktighet i 76,2% av 100 000 repetisjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleKonkurransedyktighet for dype geotermiske energibrønner - En casestudie basert på pilotprosjektet ved Oslo Lufthavn - Gardermoennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal