Show simple item record

dc.contributor.advisorVåland, Terje Ingebrigt
dc.contributor.authorTerjesen, Jens Christian
dc.date.accessioned2019-10-02T10:39:07Z
dc.date.available2019-10-02T10:39:07Z
dc.date.issued2019-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619826
dc.descriptionExecutive Master’s thesis in Business Administrationnb_NO
dc.description.abstractMasteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig balanse med hensyn til autonomi hos selskapene. En ønsker å undersøke synergimuligheter som vil gi tydelig bidrag til lønnsom forretningsvekst. Selskapene i gruppen operer i stor grad selvstendig med et lokalt eierskap og nærhet til sin kundekrets. Oppgaven er en empiri studie av FLOW Group. Detter er en virksomhet med flere selskaper innenfor teknisk infrastruktur tjenester for bedriftsmarkedet som inkluderer fagene: VVS, klima og elektro. Studien baserer seg på forretningsstrategi teori og er i stor grad basert på «Multi Business Synergy» modell beskrevet av Bob de Wit og Ron Meyer. Videre er empiri innhentet fra gruppeledelse og tre av gruppens selskaper. Dette er utført ved å benytte en kvalitativ metode der intervjue er holdt på respondentenes lokale arbeidsplass. Innhentet data vurderes som meget interessant og er videre undersøkt for å søke svar på oppgavens problemstillinger. Studien inneholder hovedkapitlene teori, metode, empiri, analyse med drøftelse og konklusjon. I konklusjonen oppsummeres studien med sin besvarelse som også foreslår formålstjenlig videre undersøkelser. Dette case-studie vurderes til å være relevant også for andre selskapsgrupper, selskap med flere forretningsenheter og konsern. «Datterselskap» er valgt som betegnelse i tittelen, men er i denne sammenheng gyldig for alle selskap i gruppen FLOW Group.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2019;
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectdatterselskapnb_NO
dc.subjectforretningsutviklingnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectsynerginb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectselvstendighetnb_NO
dc.titleUtvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonominb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record