Show simple item record

dc.contributor.advisorBulien, Tone
dc.contributor.authorHåland, Annette
dc.date.accessioned2019-10-15T12:46:40Z
dc.date.available2019-10-15T12:46:40Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622281
dc.descriptionMaster's thesis in Didactics of mathematics for primary schoolnb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgaven i matematikkdidaktikk ble lærebøkenes oppgaver, eksempler og legitimering studert. Formålet med studien var å belyse hvilke tendenser av kognitive utfordringer elevene på 8.trinn møter i arbeid med matematikkoppgaver fra lærebøkene og hvilken type forståelse lærebøkene fremmer. Problemstillingen for studien var følgende: Hvilke kognitive krav stiller lærebøkenes oppgavetekst i emnet lineære likninger på 8.trinn og hvordan kan oppgavetekstene påvirke instrumentell og relasjonell forståelse? For å besvare denne problemstillingen ble det gjennomført en innholdsanalyse av læreverkene Maximum 8 og Faktor 8. Analysen bestod av en horisontal del der lærebøkenes generelle struktur ble studert, og en vertikal del der oppgavene ble vurdert opp mot kognitive krav og aritmetisk kompleksitet. Eksemplene og forklaringene ble vurdert etter muligheter for generaliseringer. Resultatene fra undersøkelsen viste at et stort flertall av oppgavene i begge læreverkene er oppgaver med lav kognitiv etterspørsel og oppgaver som ikke krever flere delmål for å finne løsningen. Eksemplene gitt i lærebøkene var også i stor grad løsningsforslag som demonstrerte prosedyrer for å løse likninger. Dette impliserte derfor at de studerte lærebøkenes oppgaver og eksempler kan påvirke instrumentell forståelse. Forklaringene gitt i lærebøkene indikerte derimot i større grad et fokus på relasjonell forståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectgrunnskolenb_NO
dc.subjectmatematikkdidaktikknb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectkognitive kravnb_NO
dc.subjectaritmetisk kompleksitetnb_NO
dc.subjectinstrumentell og relasjonell forståelsenb_NO
dc.subjectdybdelæringnb_NO
dc.subjectlæreboknb_NO
dc.subjectlineære likningernb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleKognitive krav i lærebøkenes oppgaver og oppgavetekstens påvirkning av forståelse i emnet lineære likninger på 8.trinn.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [527]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal