Show simple item record

dc.contributor.advisorLeibinger, Eva
dc.contributor.authorKapstad, Robin
dc.date.accessioned2019-10-15T13:03:20Z
dc.date.available2019-10-15T13:03:20Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622294
dc.descriptionMaster's thesis in Sports and physical educationnb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne kvantitative studien er å undersøke hvilken effekt en skolebasert intervensjon med økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving innenfor skolens rammer har for elevenes selvrapporterte helserelaterte livskvalitet. Problemstillingen er som følger: Hvilken innvirkning har økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving i skolehverdagen på ungdomsskoleelevers selvrapporterte helserelaterte livskvalitet? 1. I hvilken grad vil økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving innenfor skolens rammer påvirke ungdomsskoleelevers helserelaterte livskvalitet? 2. I hvilken grad elevene med svak, tilfredsstillende og god aerob utholdenhet rapporterer endring for dimensjonen fysisk velvære etter endt intervensjon med økt fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen? Metode: Spørreskjemaet KIDSCREEN-27 ble utfylt av 525 elever (51,24% jenter) fra 6 ulike ungdomsskoler i alderen 14-15 år. Skolene som klyngeenhet ble tilfeldig trukket for deltakelse i en av intervensjonsmodellene eller i kontrollgruppe. Datainnsamlingen bestod av KIDSCREEN-27 for kartlegging av elevenes subjektive helserelaterte livskvalitet, Andersentest som måler aerob utholdenhet og antropometriske målinger av høyde, vekt og mageomkrets. De statistiske analysene ble analysert i IBM SPSS Statistics 25 ved hjelp av MANCOVA og ANCOVA analyser. Resultat: Resultatene viste signifikant forskjell mellom elevene i intervensjonsgruppene og kontrollgruppen for dimensjonen fysisk velvære i de to måletidspunktene (p = .033). Gjennom parvis sammenligning kom det frem at det var forskjellen mellom intervensjonsmodell 1 og kontrollgruppen som gav dette utslaget (p = .029). Elevene med tilfredsstillende aerob utholdenhet kunne rapportere om signifikant forbedring i helserelatert livskvalitet for dimensjonen fysisk velvære (p = .008) etter å ha delt mellom intervensjonsgruppene og kontrollgruppen. Konklusjon: En intervensjonsperiode på 29 uker med økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen var tilstrekkelig for å vise signifikant endring i dimensjonen fysisk velvære innen selvrapportert helserelatert livskvalitet. Observasjon om signifikant forbedring knyttes til intervensjonsmodell 1, hvor dose og intensitet var i fokus. Det ser også ut til at det er elevene med tilfredsstillende aerob utholdenhet som responderer best av denne type intervensjon med økt fysisk aktivitet og kroppsøving i skolehverdagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectskoleintervensjonnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectfysisk formnb_NO
dc.subjectaerob utholdenhetnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectKIDSCREEN-27nb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectidrettnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.titleSchool in Motion - Hvilken innvirkning har økt tid til fysisk aktivitet og kroppsøving i skolehverdagen på ungdomsskoleelevers selvrapporterte helserelaterte livskvalitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [527]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal