Show simple item record

dc.contributor.advisorBulien, Tone
dc.contributor.authorWittek, Nadine
dc.date.accessioned2019-10-18T19:16:38Z
dc.date.available2019-10-18T19:16:38Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623293
dc.descriptionMaster's thesis in Didactics of mathematics for primary schoolnb_NO
dc.description.abstractTema for denne oppgaven ble valgt ut ifra egne erfaringer fra grunnskoletiden som ble opplevd som utfordrende for mange. Slik jeg opplevde det var det ikke rom for gode klasseromsamtaler. Elevsvar fikk lite oppmerksomhet og ble vurdert med rett eller galt. Nye erfaringer og innblikk fikk jeg når jeg tok lærerutdanningen. Her fikk jeg være med på matematikkundervisning som åpner opp for klasseromsamtaler. Over en periode av to uker, tok studentgruppen min videoopptak fra matematikkundervisningen på ett 5. trinn, videoopptak av smågrupper i undervisningen, samt intervju med læreren og intervju med noen av elevene. Metoden som anvendes her er en casestudie som er sammensatt av ulike metoder. Det teoretiske bakteppet bestod av begreper som samtaletrekk (Wæge & Nosrati, 2018), IRE(F)-strukturen (initiation, respons, evaluation (feedback)) og inquiry co-operation (ICmodellen) (Alrø & Skovsmose, 2002). Disse teoriene skulle være til hjelp for å vise hvordan de kan påvirke en dialogbasert undervisning som en diskurs i matematikkundervisningen. Analysen bygger på et verktøy som er sammensatt av de 7 samtaletrekkene, IC-modellen og Mathematical Discourse in Instruction, et rammeverk utviklet av Adler & Ronda (2015), som skal være til hjelp i en analyse av lærerens rolle i matematikkundervisningen. For å avgrense oppgaven ble fokuset rettet mot å se på hva det var som læreren sa for å initiere og lede en samtale, om det var noe mønster i hvordan læreren styrte utviklingen i dialogen og om det kunne identifiseres spørsmål som var tydelig inkluderende for å engasjere elevene. Kort oppsummert kunne problemstillingen konkluderes med at det fantes et mønster i lærerens dialog med elevene. Læreren ledet samtalen med å ta initiativ for at elevene skulle få ordet. Det var et mønster i samtalen så langt at læreren tydelig prøvde å få flest mulig elever til å snakke og dele sine ideer. Læreren formulerte seg på en måte som gjorde at det kunne identifiseres spørsmål som var tydelige inkluderende for å engasjere elevene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsamtaletrekknb_NO
dc.subjectmatematikkundervisningnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectmatematikkundervisningens diskursnb_NO
dc.subjectmathematical discoursenb_NO
dc.subjectmatematikkdidaktikknb_NO
dc.titleSamtaletrekk i matematikkundervisningen. Finnes det et mønster i lærerens dialog med elevene?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal