Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJensen, Maria Therese
dc.contributor.authorBrevik, Aud Ellen
dc.date.accessioned2019-11-19T09:41:54Z
dc.date.available2019-11-19T09:41:54Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629227
dc.descriptionMaster's thesis in Literacy studiesnb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven har vært en empirisk forskningsundersøkelse, basert på kvalitative forskningsintervju med åtte norsklærere på mellomtrinnet fra fire forskjellige skoler på Østlandet. Oppgaven berører fagfeltene norsk som andrespråk, vurdering og skriving. Med økende antall andrespråkselever i ordinære klasserom har prosjektets formål vært å undersøke lærerens oppfatninger om og praksis rundt formativ vurdering av andrespråkselevers skriving. Formativ vurdering legger til grunn at vurdering gjennomsyrer alle ledd i undervisningen om den skal være formativ, og at det kan ses på som en prosess der både lærer og eleven selv skal kjenne sine mål, sitt ståsted og hvordan eleven skal komme videre. Denne prosessen omtales også ofte som underveisvurdering. Studien viste at skolene i liten grad har systematikk for hvordan lærere skal drive vurderingsarbeid. Funnene i forskningsprosjektet viste også at lærerne er bevisste på å gi respons til elevene underveis i skrivesituasjonene. Tilbakemeldingene gis i stor grad muntlig, siden lærerne har erfaringer med at det er det andrespråkselevene forstår best. Lærerne gir mest respons knyttet til de globale forhold ved teksten, og bistår elevene med ulike former for stillaser underveis. De er spesielt oppmerksomme på å gi hjelp i førskrivefasen, men setter ikke av mye tid til å revidere tekster. Det kan av funnene se ut til at skriveundervisningen i liten grad tilpasses spesifikt til andrespråkselevene og deres spesielle behov knyttet til sin språkutvikling. Det ble fremholdt av informantene at timer som tilbys elever som har krav på særskilt norskopplæring inneholder i liten grad skriveundervisning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectandrespråkselevernb_NO
dc.subjectformativ vurderingnb_NO
dc.subjectskrivingnb_NO
dc.subjectskriveopplæringnb_NO
dc.titleVurdering av skriving hos andrespråkselever på mellomtrinnetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal