Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnsen, Thomas
dc.contributor.authorKristensen, Anja
dc.date.accessioned2020-09-04T09:08:01Z
dc.date.available2020-09-04T09:08:01Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676360
dc.descriptionMaster's thesis in sports and physical educationen_US
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Inaktivitet er sterkt knyttet til en rekke helseproblemer, som på sikt kan føre til livsstilsykdommer og tidlig død. Atferdsendring som øker fysisk aktivitet blir derfor sett på som svært viktig, men er også krevende. Hensikten med studien var derfor å utforske hvordan deltakere ved en frisklivssentral opplever en slik endringsprosess. Det kan gi nyttig informasjon og bidra til en bredere forståelse av frisklivssentralens bidrag til atferdsendring. Informantenes opplevelse av frisklivssentralens egenskaper, motivasjon og påvirkning av endringsprosess var de viktigste temaene som ble belyst. Metode: Utvalget inkluderte et strategisk tilgjengelighetsutvalg (n=6) av kvinner (n=3) og menn (n=3) i alderen 42-62 år, fra en frisklivssentral i Rogaland. Disse hadde deltatt i seks måneder eller lengre og hadde varierende motivasjon for deltagelse. En kvalitativ tilnærming i form av semistrukturert intervju ble benyttet. Resultat og konklusjon: Resultatene viste at informantenes opplevelse av tilhørighet og treningene i seg selv var de viktigste egenskapene. Trene sammen med andre i samme situasjon, mål og måloppnåelse ble av informantene beskrevet som de viktigste motivasjonsfaktorene. Frisklivssentralens tilbud har også for noen bidratt til økt aktivitetsnivå på fritiden. Holdningene til fysisk aktivitet og troen på seg selv har også hatt en positiv utvikling hos informantene. Tilbakefall har forekommet hos enkelte, men frisklivssentralens opplegg synes å ha gjort disse kortvarige. Resultatene fra studien stemmer godt overens med relevant teori/tidlige studier. Endringsprosessen var for informantene varierende, avhengig av motivasjon, egen livssituasjon og fysisk form. Opplegget ved frisklivssentralen synes å ført til varige atferdsendringer hos informantene (minimum 6 måneder). Dette kan være nyttig informasjon til frisklivssentralen i Rogaland og andre, for gi innspill til evaluering av eget opplegg.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectatferdsendringen_US
dc.subjectfrisklivssentralenen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectendringsprosessen_US
dc.subjectidrett/kroppsøvingen_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.titleOpplevelse av atferdsendringer relatert til fysisk aktivitet: En kvalitativ studie på deltagere ved en frisklivssentralen_US
dc.title.alternativeExperiences of behavioral changes related to physical activity: A qualitative study on participants at a wellness centeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber95en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal