Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHavik, Trude
dc.contributor.authorGabrielsen, Charlotte Tendenes
dc.date.accessioned2020-09-09T11:53:17Z
dc.date.available2020-09-09T11:53:17Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677063
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven har vært å fremme barnets stemme innen skolevegringsproblematikk. Dette er blitt gjort ved å se på barnets opplevelser av tiltak som er blitt iverksatt for dem. I tillegg har oppgaven sett på et mobilspill som er under utvikling, Gnist, som har som formål å øke skoleoppmøtet og redusere angst hos barn med skolevegring. Studien har tatt for seg to problemstillinger: ”Hvordan opplever barn med skolevegring tiltak som blir iverksatt for dem? På hvilken måte kan et mobilspill være et aktuelt tiltak for barn med skolevegring?” Oppgaven er forankret i teori knyttet opp mot ulike tiltak som anbefales i arbeid med skolevegringsproblematikk. Det har blitt gjennomført en pre-studie av en ungdomsskoleklasse om en prototype av Gnist, og elevenes tanker rundt spillet. Studien besto av en utprøving og intervju av elevene, sammen med Tackl som utvikler Gnist. Hovedstudien min er en kvalitativ studie, bestående av intervju av fire informanter, som alle er barn som strever med skolevegring. Fra resultatdelen ble det illustrert at det er iverksatt mange tiltak for disse fire informantene. I tillegg kom det tydelig frem at selv om alle informantene strever med skolevegring, hadde de ulike opplevelser med tiltakene. Et funn viste at noen tiltak opplevdes som en nødvendighet for barnas behov. Derimot betydde ikke det nødvendigvis at tiltakene opplevdes utelukkende positive, men at de kunne forsterke følelsen av sosial isolasjon eller mislykkethet. Et av mine funn avdekket utfordringer med å gjøre barna delaktige i prosessen med å iverksette tiltak. Studien viste videre at delaktighet kunne ha innvirkning på opplevelsen av tiltakene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectskolevegringen_US
dc.subjectbarnets stemmeen_US
dc.subjecttiltaken_US
dc.subjectmobilspillen_US
dc.subjectgnisten_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.title”Hva er ikke prøvd liksom? (…) de har jo prøvd alt…” Barn med skolevegring – deres opplevelser av tiltak og mobilspill som et spesifikt tiltak.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber118en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [687]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal