Show simple item record

dc.contributor.advisorKrakstad, Svein Olav
dc.contributor.authorAarre, Preben
dc.contributor.authorJakobsen, Eirik
dc.date.accessioned2020-09-21T13:00:32Z
dc.date.available2020-09-21T13:00:32Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678834
dc.descriptionMaster's thesis in Applied Financeen_US
dc.description.abstractMålet med denne avhandlingen er å estimere virkelig aksjeverdi for Grieg Seafood ASA 04.05.2020. Den estimerte aksjeverdien sammenlignes med dagens markedskurs for å undersøke om Grieg Seafood er overpriset eller underpriset. Den strategiske analysen brukes som verktøy for å estimere forventet utvikling i markedet og i selskapet. Analysen inneholder informasjon om teknologiske gjennombrudd, velkjente trusler som miljø, lakselus og klima. Et argument i den strategiske analysen er at oppdrettsbransjen opplever produksjonsbegrensninger på grunn av offentlig kontroll. I den historiske regnskapsanalysen tar vi utgangspunkt i balanse og resultatregnskap i perioden 2015 til 2019. Ved å se på hvordan selskapet har utviklet seg de siste fem årene får vi et innblikk i hvordan veksten har vært generert i tidligere år. Informasjonen blir senere brukt til å estimere en fremtidig fri kontantstrøm som vi diskonterer med en vektet kapitalkostnad. Dette er å regne som den fundamentale delen i verdsettelsen av Grieg Seafood. I tillegg til den fundamentale verdsettelsen legges det til en relativ verdsettelse som en supplerende del av verdivurderingen. Til slutt utføres en sensitivitetsanalyse med den hensikt å belyse hvor prissensitiv aksjen er ved å gjøre små endringer i finansielle faktorer. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat på 157,56 NOK per aksje, og den relative verdsettelsen indikerer en aksjekurs på 130,25 NOK per aksje. I konklusjonen vurderer vi en aksjekurs på 157,56 NOK som en god indikasjon på Grieg Seafood sin virkelige verdi og velger å beholde dette estimatet. Markedsprisen på Grieg Seafood per 4.mai 2020 var 99,8 NOK per aksje. Sammenlignet med vårt verdiestimat på 157,56 NOK anbefaler vi kjøp av Grieg Seafood aksjer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2020;
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafood ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record